Luft- og støjforurening

En af de store grunde til at fjerne biler fra byen er deres luft og støjforurening. Begge dele har alvorlige konsekvenser for hele byens helbred. Region H har lavet en rapport over luft- og støjforurening, der kan læses HER.

Luftforurening

Rapporten konkluderer blandt andet at "i 2025 forventes antallet af for tidlige dødsfald på grund af luftforurening at være 1.010. De to største lokale kilder til for tidlige dødsfald er brændeovne og vejtransport." Men luftforurening spreder sig over store områder, og hertil skriver rapporten også: "Bidrag fra danske emissioner til antallet af for tidlige dødsfald i Europa uden for Danmark anslås til at være omkring 2.280 tilfælde i 2016."

Støjforurening

Støjpåvirkningen fra vej- og jernbanetrafik udgør langt hovedparten af den samlede støjpåvirkning. En lang række studier har vist at trafikstøj påvirker menneskers helbred negativt. Det forøger f.eks. udbredelsen af iskæmiske hjertesygdomme, karsygdomme i hjernen og blodtryksforhøjelse. I 2014 var støj årsag til 105 for tidlige dødsfald i Region Hovedstaden. Knap 500.000 boliger er påvirket af støj over den vejledende grænseværdi.