Hvorfor?

Forurening

En af de store grunde til at fjerne biler fra byen er deres luft og støjforurening. Begge dele har alvorlige konsekvenser for hele byens helbred. Region H har lavet en rapport over luft- og støjforurening, der kan læses HER.

Luftforurening

Rapporten konkluderer blandt andet at "i 2025 forventes antallet af for tidlige dødsfald på grund af luftforurening at være 1.010. De to største lokale kilder til for tidlige dødsfald er brændeovne og vejtransport." Men luftforurening spreder sig over store områder, og hertil skriver rapporten også: "Bidrag fra danske emissioner til antallet af for tidlige dødsfald i Europa uden for Danmark anslås til at være omkring 2.280 tilfælde i 2016."

Støjforurening

Støjpåvirkningen fra vej- og jernbanetrafik udgør langt hovedparten af den samlede støjpåvirkning. En lang række studier har vist at trafikstøj påvirker menneskers helbred negativt. Det forøger f.eks. udbredelsen af iskæmiske hjertesygdomme, karsygdomme i hjernen og blodtryksforhøjelse. I 2014 var støj årsag til 105 for tidlige dødsfald i Region Hovedstaden. Knap 500.000 boliger er påvirket af støj over den vejledende grænseværdi.

Vold i trafikken

Mennesker og dyr bliver kvæstet eller dræbt i trafikken hver dag.

På nedenstående grafik ses at det er meget ulige fordelt hvem der bliver kvæstet og dræbt i trafikken. Cykler har groft sagt nul chance for at slå andre ihjel, men bliver meget ofte kvæstet eller dræbt af personer i bil. Det er dybt tragisk og den fare der udgår fra biler må derfor dæmmes ind så godt som muligt. Især i byer hvor der er mange mennesker er det farligt at have biler, og en bilfri by er altså en oplagt løsning på problemet.

Biler er skyld i suverænt flest dræbte og kvæstede Kilde: Vejdirektoratet

Tællinger af trafikdræbte dyr tyder på, at omkring fem millioner dyr hvert år bliver dræbt i den danske trafik. Beregninger indikerer, at der hver time bliver dræbt 104 pattedyr, 125 fugle og mere end 1700 padder på de danske veje.

Ofte bliver sammenstød i trafikken omtalt som trafikulykker, men der er en grænse for hvor ofte noget kan blive gentaget og stadig være en ulykke hver gang. Derfor beskriver ordet trafikvold bedre hvad der sker.

Klima

Verden kan ikke klare mere CO2. Der er allerede blevet udledt så meget CO2 at vejret bliver mere og mere dødeligt. CO2-budgettet er brudt, og er nu skyld i overhængende fare for totalt kollaps af klimaet..

Opgaven er altså at stoppe for al CO2 udledning med det samme. Og det kan simpelthen ikke gøres uden at stoppe med at bruge biler i byerne. Faktisk er en af de nemmeste dele af omstillingen til et bæredygtigt samfund at gøre byerne bilfri. Der er nemlig massere af ting at vinde ved at gøre København bilfri, men klimakrisen betyder altså også at det simpelthen er nødvendigt.

En god resource til at være opdateret på klimakrisen er Climate Reality Check

Overforbrug af biler

Der er 2,79 mio biler i Danmark i 2022. Det betyder at selv hvis alle mennesker i Danmark samtidigt satte sig ind i landets biler ville de fleste bagsædepladser være tomme. Antallet af biler har altså ingenting at gøre med hvad der er brug for, men langt mere med hvad der kan sælges. Siden 1998 er Danmark blevet belastet med 1 mio. flere biler. Manglede der biler i 1998? Og antallet er stadig stigende.

Antal biler på danske veje 1995-2022 kilde: Danmarks Statistik

Biler bliver brugt til ting, hvor der allerede findes meget bedre løsninger. F.eks. er 40% af alle bilture er under 10km. Det er distancer hvor man sagtens kunne tage en (el-)cykel.

At øge antallet af el-biler hjælper ingenting. Fokusset må være at stoppe brugen af fossilbiler, og reducere det samlede antal af biler.

Byplanlægning

Veje og parkeringspladser tager utrolig meget plads i vores by. Her er et kort over bla. vejanlæg og parkeringspladser: link

Lad os slutte med en genialt citat fra Miguel Anxo F. Lores, Pontevedras borgmester om parkering i vejkanten:

"It's not my duty as Mayor to make sure you have a parking spot. For me it's the same as if you bought a cow, or a refrigerator, and then asked me where you're going to put them."